Haber

UBYS’de Yeni Dönem: “Entegrasyon Değil Bütünleşme”

İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mühendislerince üniversitelerin idari ve akademik tüm süreçlerini online olarak yürütmesi için tasarlanan ÜBYS’yi paydaşlarıyla buluşturan çalıştayın açılışına,  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İKÇÜ Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen üst düzey yöneticiler, özel sektör temsilcileri, bilişim uzmanları olmak üzere 70 kurumdan 330 davetli katıldı.

İKÇÜ Mühendislerince Üretilen Yerli ve Milli Yazılım

Tüm katılımcılara UBYS’ye verdikleri önem ve destek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en büyük alt sektörlerden biri olan işletim sistemleri ve altyapı yazılımlarının yabancı şirket çözümlerinin hâkimiyetinde olduğuna vurgu yaptı. UBYS’nin bu noktada ülkemizin kalkınma planlarında vurgu yaptığı yerli teknolojiler üreten, tasarım ve marka yaratan yazılım sektörlerinin geliştirilmesi hedefi ile bir başarı yolculuğu olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Köse, “Bilgi teknolojisi harcamalarının büyüklüğü dikkate alındığında kamu kuruluşları bütçesine getirdiği yük ortadadır. Kurumsal bilgi teknolojileri altyapısı ne kadar ortak ve standart olursa idamesi de o denli kolay ve düşük maliyetli olmaktadır. Bu noktada İKÇÜ olarak her ortamda gurur ile bahsettiğimiz ÜBYS Projesi’nin son derece kolay, maliyetleri düşüren, yerli ve milli  olması bakımından da kamu kaynaklarının etkin kullanımına olanak sağlayan yapısını vurgulamak isterim. Siz paydaşlarımızla her geçen yıl büyüyen gelişen yüzüyle çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Dijital Seferberlik Dönemi’ ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürüttüğü milli teknoloji hamlesi kapsamında ÜBYS, tamamen kurumumuz mühendisleri ile üretilen yerli ve milli olma özelliği ile her geçen büyümektedir ve bu büyüme sizlerin oluşturduğu sinerji ile gerçekleşmektedir” dedi.

Bu Başarıda Her Bir Üniversitemizin Eşsiz Katkısı Var

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2022 yılında yayımlanan “Kamu Bilgi ve İletișim Teknolojileri Yatırımları Rehberinin” Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sahadan edindikleri UBYS tecrübesi ile şekillendirildiğini de aktaran Rektör Prof. Dr. Köse, “ÜBYS, bir sinerji projesidir ve bu anlamda bir örneği bulunmamaktadır. Sinerji projesi olmasını sağlayan ve onu diğerlerinden ayıran özelliği de yazılımın paydaş ortaklığında gelişmesi ve her bir paydaşımızın katkısı ile büyümesidir. Bu haliyle proje bir başarı hikâyesidir ve bu başarıda her bir üniversitemizin eşsiz katkısı vardır. Bu çalıştaylar, bizim daha iyi olma hedefimize katkı verecek önemli buluşmalardır” diye konuştu.

Milli Bir Yazılımın Başarı Hikâyesi

Günümüzde tüm dünyada yükseköğretim kurumlarının dijital çağın dönüşümüne uygun altyapılarla yapılandırıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, yönetim faaliyetlerinin eğitim-istihdam bağlantısını güçlendiren ‘açık erişim’ modellemesi ile şekillendirildiğini söyledi. Tüm kaynaklardan elde edilen çıktıların dijital raporlanmasına duyulan ihtiyaca dikkat çeken Balcı, “ Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonunda başlayan, Başkanlığımız ve İKÇÜ ortaklığında 2011 yılında hayata geçirilen UBYS projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42.894.280 TL harcama yapılmış olup, bu ödenekler yazılım uygulamaları, sistem geliştirme altyapısı ve donanım ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Projenin yazılım ekibine yönelik kadro desteği de devam etmektedir. İlk hedeflenen nokta öncelikli olarak kamu tasarrufuydu. Bunu da başarıyla göğüsleyen yönüyle de UBYS kamu kurumlarının istendiğinde ve doğru yönetildiğinde ne denli başarılı olacağını ortaya çıkarmıştır. Hızla gelişen ÜBYS, tüm paydaş üniversitelerimizin sahiplenişiyle şekillenen ‘milli bir yazılım’ olarak da başarı hikâyesine dönüşmüştür” dedi.

‘Entegrasyon Değil Bütünleşme’

Sistemin, Yükseköğretim kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan dinamik bir modüler yapısı olmasıyla öne çıktığını kaydeden Tolga Balcı, yeni dönemde UBYS projesinin tüm devlet üniversitelerini kapsayacak şekilde genişleyecek bir yapıya taşınacağını müjdeledi. Balcı, “UBYS projemizi tüm devlet üniversitelerimizi kapsayacak şekilde genişletebilme adına bu alanda başarı sağlamış bir paydaşımızla ilk adımı attık ve ‘entegrasyon değil bütünleşme’ felsefesiyle 1,5 yıl içinde yazılım bütünleşmesini sağlayacağız. Projenin başarısı Başkanlığımızın desteği kadar, üniversitelerin ve ilgili paydaşların yakın iş birliğine de bağlıdır. Basta Rektör Prof. Dr. Saffet Köse Hocamız olmak üzere; sürece büyük bir ivme kazandıran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu Hocamıza, Başkan Fatih Tunçez ve değerli ekibine, bu projenin oluşumunda ve gelişiminde emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversite İşleyişine Büyük Kolaylık

2011 yılında ilk adımı atılan bir yıl sonra yatırım programına dahil edilen UBYS’nin kamu masraflarını azaltan yönüne dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, üniversitedeki tüm süreçleri kapsayan entegre modülleri sayesinde büyük kolaylık sağlandığını söyledi. Fendoğlu, “Başkanlığımız tarafından finanse edilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi, üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayan, birbiriyle entegre 34 modülden oluşan bir sistemdir. Sistem, her üniversitenin yeni sunucu kurulumları, yazılım alımları ve bakım bedelleri gibi masraflarını azaltarak önemli tasarruf sağlamıştır. Sistemin modülleri birbiriyle bütünleşik olup YÖK, MERNIS, NVI gibi web servisleriyle entegre çalışmakta, bu da kullanımı zorunlu kılmaktadır. Kullanım kolaylığının yanında teknik personel eksikliği yaşayan üniversiteler için yönetim kolaylığı da sağlamaktadır. Başkanlık olarak projeyi desteklediğimiz için mutluluğuz ve birlikte daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

E-Devlet 66 Milyona Yakın Kullanıcıya Ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek, ofisin kurulduğu günden bu yana Türkiye’de dijital devletin olgunluğu açısından gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Başkan Civelek, “2008 yılında 22 hizmet ile açılan e-Devlet Kapısı bugün 8 binin aşan hizmete ve 66 milyona yakın kullanıcıya ulaştı. Hizmet ve kullanıcı sayılarındaki gelişmenin bir benzerini dijital devlete ilişkin uluslararası endekslerdeki konumumuzda da görüyoruz. Avrupa Birliği’nin 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporunda Türkiye 35 ülke arasında 10 uncu oldu. Birleşmiş Milletlerin 2022 e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde, 190’ın üzerinde ülke arasında Türkiye e-katılım başlığında 18 inci ve çevrimiçi hizmet sunumunda ise 24 üncü sıraya yükseldi. Dünya Bankasının Kamu Teknolojileri Olgunluk Endeksinde de Türkiye Govtech Liderleri olarak nitelendirilen A grubunda yer alıyor ve 2020 yılında 37 inci sıradayken 2022 yılında 18 inci sıraya yükseldi” ifadelerini kullandı.

UBYS Türkiye’de Örnek Bir Uygulama Oldu

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak ortak dijital devlet hizmet ve altyapılarının geliştirilmesini desteklediklerinin altını çizen Başkan Furkan Civelek, İKÇÜ’nün UBYS projesinin örnek bir uygulama haline geldiğini aktardı. Civelek, “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” Türkiye’de bu anlamda gerçekten örnek bir uygulama oldu, Bir anlamda işin kitabında yazan temel ilkelerden birinin kanlı canlı vücut bulmuş örneği oldu diyebilirim. DPT’de, Kalkınma Bakanlığında ve son olarak da Strateji ve Bütçe Başkanlığında çalıştığım dönemde, doğrudan ÜBYS ile ilgilenmiyor olsam da, teknik birimde çalışıyor olmam nedeniyle projeyle ilgili bilgiler bir şekilde bana da geliyordu. O dönemde küçük modüllerle başlayan projenin bugün 30’un üzerindeki modülüyle bir üniversitenin operasyonel süreçlerinin neredeyse tümünü kapsayan bir uygulamaya dönüşmüş olduğunu ve çeşitli üniversitelerde kullanıldığını görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben kendim de mühendis olduğum için, böylesi bir projenin ne kadar emek ve özveri gerektirdiğini iyi kötü tahmin edebiliyorum. Bu vesileyle, ÜBYS’yi geliştiren teknik ekibe ve onlara destek olan yönetime teşekkür ve tebriklerimi de dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

Çalıştaylar Bizim Harman Zamanımız

Sistemin tüm paydaş üniversitelerinin katılımıyla düzenledikleri çalıştayın kapasitesi ile her geçen yıl büyüyen yapısına dikkat çeken Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez,  UBYS’ye gösterdikleri teveccüh için tüm katılımcılara teşekkür etti. Üç gün devam edecek çalıştayın sistemin geldiği noktayı görmek açısından oldukça önemli bir profil oluşturduğunu belirten Başkan Tunçez, “İki yılda bir yaptığımız artık gelenekselleşen bu buluşmalarımızda, modüllerimizi workshoplarda yüz yüze görüşmelerle tanıtma imkânımız oluyor. Ev sahipliğini yaptığımız bu buluşmalar bizim harman zamanımız. Yaptığımız en güncel çalışmalarımızı kurumlarımıza aktardığımız, yeni kurum temsilcilerimizle, yeni kullanıcılarımızla birebir görüşmeler yaptığımız, ayrıca sistem ile ilgili geri dönüşleri topladığımız bu süreç kendini sistematik olarak sürekli geliştiren, yenileyen bir yapıya bürünüyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından üniversitelerden gelen üst düzey temsilcilerin katıldığı workshoplara geçildi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

aksehirhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler